Επικοινωνία

Για να επικοινωνήσετε με κάποιο από τα μέλη του έργου, χρησιμοποιήστε την ανάλογη ηλεκτρονική διεύθυνση από την ακόλουθη λίστα επαφών:

Technical University – Gabrovo Bulgaria
European Center for Quality Bulgaria
John Atanasoff Vocational High School of Electronics Bulgaria
Technical University of Crete Greece
Directorate of Secondary Education, Chania Greece
Industrial Research Institute for Automation and Measurements (PIAP) Poland
Technical University of Kosice Slovakia
Universita Degli Studi Guglielmo Marconi – Telematica Italy

The European Commission support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents which reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsi­ble for any use which may be made of the information contained therein.